Om Andelsforeningen

Andelsforeningen Lystrup Idrætscenter bliv stiftet 19. juni 1989.


Andelsforeningens formål er at drive Lystrup Idrætscenter på en for befolkningen almen nyttig måde, herunder ved udlejning af idrætslokaler til Lystrup Idrætsforening, andre foreninger, private og erhvervsvirksomheder, ved bortforpagtning eller udleje af lokaler til restaurationsvirksomhed, helsecentre eller andre aktiviteter af erhvervsmæssig eller privat karakter og som drives fra Lystrup Idrætscenter.


Andelsforeningen blev oprindeligt navngivet Andelsforeningen Lystrup Idræts- og Fritidscenter, men har i forbindelsen med arbejdet med udvidelse af centeret i 2019/20 skiftet navn til Andelsforeningen Lystrup Idrætscenter. I Lystrup omtales Andelsforeningen Lystrup Idrætscenter ofte blot som 'Andelsforeningen'.


Andelsforeningen er en selvejende institution, som ejer og drifter Hal 1, samt de 2 squashbaner i Lystrup Idrætscenter.


Pr. 1. januar 2020 tegner Lystrup Idrætsforening 98% af alle andelsbeviser.


I forbindelse med ombygning og udbygning af Lystrup Idrætscenter åbnes i 2020 for nytegning af andelsbeviser i Andelsforeningen Lystrup Idrætscenter. Midler rejst i forbindelse med tegningen bruges til ombygning og udvidelse af Lystrup Idrætscenter.