Lystrup Idrætscenters historie

I 1973 bygger Aarhus Kommune Lystruphallen til brug for byens voksende befolkning. Frem til byggeriet af Elsted Skole i 1970 og Lystruphallen i 1973 var salen på den tidligere Elsted Skole (nuværende Elsted-Lystrup Beboerhus) eneste mulighed for indendørs idræt.


Hallen bygges med indgang fra hallens sydside - altså ud mod gang- og stisystemet syd for hallen (ud mod tennisbanerne).

Den færdige hal

Skitsetegning af udvidelsen

I 1990 udvides Lystruphallen og bliver til Lystrup Idrætscenter. Indgangen til Idrætscenteret flyttes om mod nord til parkeringspladsen, hvor et nyt indgangsparti med lobby/hall, som er lys og venlig, etableres.


Idrætscenteret udvides med en opvisningshal med internationale mål og plads til 400-450 mennesker. Ligeledes udvides med 2 squashbaner og tilhørende omklædningsfaciliteter.


Udvidelsen muliggøres af en gruppe ihærdige frivillige, som med en kampagne til indsamling af midler til en udvidelse i slutningen af 1988, indsamler 1,2 mill. kr. Dertil kommer et kommunalt tilskud. Hallen bygges af lokale håndværkere og entreprenører.


Med byggeriet af de nye faciliteter etableres 'Andelsforeningen Lystrup Idrætscenter', som er en selvejende institution, som ejer og drifter de nye idrætsfaciliteter i Lystrup Idrætscenter. Den oprindelige hal fra 1973 forbliver en kommunal hal.

I 2018 initieres af Lystrup Idrætsforening et arbejde omkring udvikling af foreningen. Som en af flere arbejdsgrupper startes et facilitetsudvalg med repræsentanter fra Andelsforeningen Lystrup Idrætscenter og flere afdelinger i Lystrup Idrætsforening. 


Gruppen arbejder for at få udvidet og opgraderet idrætscenteret med nye og tidssvarende faciliteter, som inviterer til idrætsudøvelse.


Udvidelsen af Lystrup Idrætcenter skal:

  • indbyde og inspirere alle til idræt
  • sikre tidssvarende faciliteter rette mod alle aldre, samt øget kapacitet
  • samle flere aktiviteter under fælles tag og styrke klubånden


Aarhus Kommune har med baggrund i en ansøgning om støtte til udvidelsen i 2019 bevilliget 5 mill. kr.  Læs ansøgningen her.

Ideoplæg til udvidelse af Lystrup Idrætscenter